Samhällsbyggnadsnämnden kallelser och protokoll

Flygfoto över ett samhälle i jordbrukslandskap.

Hedekas

Datum för samhällsbyggnadsnämndens möten hittar du i sammanträdesplanen.

Kallelser 2022

Protokoll 2022

Äldre kallelser

Äldre protokoll


Byggnadsnämnden - 2018

Samhällsbyggnadsnämnden skapades 2019. Fram till och med 2018 fanns istället byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden kallelser

Byggnadsnämndens protokoll

Senast ändrad:

Sidansvarig: Markus Fjellsson