Samhällsbyggnadsnämnden kallelser och protokoll

Datum för samhällsbyggnadsnämndens möten hittar du i sammanträdesplanen.

 

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kallelser 2023

Protokoll 2023

Äldre kallelser

Äldre protokoll

Senast ändrad:

Sidansvarig: Markus Fjellsson