Munkedals kommunvapen

Samhällsbyggnadsnämnden kallelser och protokoll

Flygfoto över ett samhälle i jordbrukslandskap.

Hedekas

Datum för samhällsbyggnadsnämndens möten hittar du i sammanträdesplanen.

Kallelser 2021

Protokoll 2021

Äldre kallelser

Äldre protokoll


Byggnadsnämnden - 2018

Samhällsbyggnadsnämnden skapades 2019. Fram till och med 2018 fanns istället byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden kallelser

Byggnadsnämndens protokoll

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44