Munkedals kommunvapen

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-15

Flygbild över ett samhälle i ett skogigt jordbrukslandskap. Två sjöar syns alldeles bredvid samhället.

Hällevadsholm


Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44