Munkedals kommunvapen

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-24

Foto på ett höghus i rött tegel med balkonger. Till vänster om huset syns en gata med övergångsställe och ett annat större hus i rött tegel.

Centrumvägen 5, Munkedal


Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44