Sammanträdesplan 2020

Kallelserna hittar du genom att gå in på respektive nämnd på sidan Möten och protokoll.


Datum med * betyder att mötet är inställt. Datum med fet stil betyder att mötet är extrainsatt.


Sammanträdesdagar nämnder, utskott och råd‌


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


24

23

27

25

2928

26


7

Kommunstyrelsen

20

10

9

14

11

1514

12

23

14

Kommunstyrelsens dialogmöten2,10


12

15
12Välfärdsnämnden

23*

20

19

23

20

1824

22

19

17

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

14

6

5

8

7

4


13

10

8

5

3

Samhällsbyggnadsnämnden

27

17

16

20

18

22


24

28


16

21

Barn- och utbildningsnämnden

22

19

18

22

27

1723

21

18

16

Kultur- och fritidsnämnden

15

12

11


13
16

14


3, 15

Jävsnämnd (mötesdagar bestäms vid behov)

Valnämnden (mötesdagar ännu ej bestämda)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän


26


29


323

21


9

Folkhälsopolitiska rådet

21
5
8


4


Folkhälsoforum i Munkedal

6

6Kommunala rådet för funktionshinderfrågor


11


7

14
15


25


Kommunala pensionärsrådet


11


7

14
15


25


Näringslivsrådet


26


29

9


25Senast ändrad: 2020-11-11

Sidansvarig: Jenny Pettersson