Sammanträdesplan 2024

Kallelserna hittar du genom att gå in på respektive nämnd på sidan Möten och protokoll.


Datum med * betyder att mötet är inställt. Datum med fet stil betyder att mötet är extrainsatt/flyttat.


Sammanträdesdagar nämnder, utskott och råd‌


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


26

25

29

27

2423

28

25


Kommunfullmäktige dialogdagar22


Kommunstyrelsen

15

12

11

15

13

109

14

11

9

Kommunstyrelsens dialogmöten4,12


24

7Välfärdsnämnden

252221252313  26242119

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

11871185 851075

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

261918222014  20181513

Kultur- och utbildningsnämnden

242120*,22242212  25232018

Jävsnämnd (mötesdagar bestäms vid behov)

            

Valnämnden (mötesdagar ännu ej bestämda)

            

Folkhälsopolitiska rådet

23   7   3 5 

Folkhälsoforum i Munkedal

            

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

 16 19    19 29 

Kommunala pensionärsrådet

 16 19    19 29 

Näringslivsrådet

            


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion