Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Foto som i förgrunden syns grenar och vass. Längre in i bilden syns ett utflöde av en älv.

Örekilsälvens mynning

Välfärdsnämndens utskott har möten en gång i månaden. Utskottets kallelser och protokoll är inte offentliga.

Möten 2020

14 januari


6 februari


5 mars


8 april


7 maj


4 juni


13 augusti


10 september


8 oktober


5 november


3 december

Senast ändrad: 2019-12-27

Sidansvarig: Monica Nordqvist