Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Foto som i förgrunden syns grenar och vass. Längre in i bilden syns ett utflöde av en älv.

Örekilsälvens mynning

Välfärdsnämndens utskott har möten en gång i månaden. Utskottets kallelser och protokoll är inte offentliga.

Möten 2021

14 januari


4 februari


4 mars


31 mars


6 maj


3 juni


12 augusti


9 september


7 oktober


4 november


2 december

Senast ändrad:

Sidansvarig: Monica Nordqvist