Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Välfärdsnämndens myndighetsutskott har möten en gång i månaden. Utskottets kallelser och protokoll är inte offentliga på grund av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.


Sammanträdesplan 2024

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Monica Nordqvist