Valnämnden kallelser och protokoll

Flygfoto över ett samhälle i jordbrukslandskap.

Hedekas

Vill du läsa handlingar från tidigare år? Kontakta nämndsekreteraren.

Möten 2023

Möten 2022

Möten 2021

Inga möten 2021.

Möten 2020

Inga möten 2020.

Möten 2019

Möten 2018

Senast ändrad:

Sidansvarig: Markus Fjellsson