Krisledningsnämnden

skrivbord med en laptop och en telefon, en persons gestikulerar med sina händer, en person sitter i bakgrunden. 

Munkedals krisledningsnämnd aktiveras vid en extraordinär händelse och tar då över ordinarie styrelse eller nämnds ansvar för att kommunen ska kunna ta brådskande beslut.

 

Det är ordföranden, eller vid dennes förhinder, vice ordföranden i krisledningsnämnden som, i samråd med kommundirektören, bedömer när nämnden ska träda i funktion.

 

Krisledningsnämndens ledamöter hittar du här

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg