Kultur- och fritidsnämnden

Foto på flera personer på en äng. Längre bort på ängen står ett tiotal personer i uniformer och skjuter med gevär. Kring dem ligger rök. Till höger i bild står en publik bakom avspärrningsband.

Återskapande av slaget vid Kvistrum

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Detta innefattar kulturskolan, biblioteks-verksamhet, turism, fritidsgårds-, simskoleverksamhet och barn- och ungdomskultur med mer.


Nämnden ansvarar även för föreningsstöd och -bidrag.


Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Ledamöter

Klicka här för att se kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg