Välfärdsnämnden

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Välfärdsnämnden handhar verksamheten som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialpsykiatri. Nämnden ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med alkohollagen.

Ledamöter

Klicka här för att se välfärdsnämndens ledamöter och ersättare

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Monica Nordqvist