Välfärdsnämnden

Foto på två flickor som kramas och tittar in i kameran. En av dem har röda glasögon.

Välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Välfärdsnämnden handhar även verksamheten som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar också för sjukvårdande insatser inom särskilda boenden för äldre samt

ansvarar för tillstånds- och tillsynsverksamheten i alkoholärenden i enlighet med alkohollagen.

Ledamöter

Klicka här för att se välfärdsnämndens ledamöter och ersättarelänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2019-03-28

Sidansvarig: Monica Nordqvist