Jobba inom kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning består av våra fyra avdelningar; administrativa-, ekonomi-, HR- och löneavdelningen som stödjer kommunstyrelsen i dess uppdrag att leda, samordna och utöva uppsikt utifrån de beslut om vision, mål och inriktning samt budget som kommunfullmäktige beslutat. Näringslivsutvecklare ingår också i kommunstyrelsens förvaltning.

Administrativa avdelningen

Vår administrativa avdelning består av kansli med ansvar för nämndsekreterarskap, diarieföring och arkivering - medborgarcentrum med ansvar för kundbesök och telefoni - samt ett antal tjänster inom folkhälsoarbete, civilförsvarsplanering och brottsförebyggande arbete, webb och kommunikation.


Vi samordnar även arbetet med digital utveckling, utredningar, underhåll av styrdokument samt ger rådgivning i administrativa frågor.

Ekonomiavdelningen

Vår ekonomiavdelning har hand om allt som rör kommunens ekonomi, såsom budget och bokslut, finansieringsfrågor, betalningsövervakning, ekonomiska utredningar samt inköp- och upphandlingsfrågor. Vi ger även råd och stöd i ekonomiska frågor till övrig kommunal verksamhet.

HR-avdelningen

Vi på HR-avdelningen, Human Resources, ansvarar för personalstrategiska frågor såsom lönepolitik, arbetsmiljö, rekrytering, ledarskap, samverkan och framtida kompetensförsörjningsfrågor. Lag- och avtalsfrågor, förhandlingar samt råd och stöd till chefer inom personalområdet ligger också inom vårt arbetsområde.

Löneenheten

Munkedals-, Lysekils- och Sotenäs kommuner har en gemensam löneenhet som är placerad i Dingle. Löneenheten ansvarar för de tre kommunernas löneadministration samt pensions- och försäkringsadministration.

Senast ändrad: