Jobba inom kultur- och utbildningsförvaltningen

Vi på kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden.


Vår undervisning ska vara likvärdig med hög kvalitet för alla våra barn och elever oavsett var i kommunen de bor. Barnen och eleverna ska känna sig trygga och sedda, för vi anser att det skapar förutsättningar för ett nyfiket lärande.


Kultur- och utbildningsförvaltningen består av förskola, skola samt kultur och fritid.

Avdelning förskola

Vi har förskolor i alla våra tätorter; Hällevadsholm, Dingle, Hedekas, Stale och centralt i Munkedal. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Avdelning skola

Inom avdelningen skola ingår alla våra skolformer, från förskoleklass till vuxenutbildning. Vi har F-6 skolor i Hedekas, Stale och Munkedal. I Hällevadsholm finns en F-3 skola och i Dingle en 4–6 skola. I Munkedal finns vår högstadieskola.


I Dingle finns Komvux, SFI, Introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolans nationella program. Processtekniska gymnasiet finns vid Arctic Paper.

Kultur och fritid

Vi på kultur och fritid erbjuder aktiviteter i form av kulturarrangemang, bibliotekstjänster, utbildning i musik, dans och skapande aktiviteter. I kommunen hittar du även kurser och aktiviteter som anordnas av studieförbund, föreningar och Kulturskolan.


Munkedals kommun har även ett rikt föreningsliv med ett hundratal föreningar som erbjuder ett brett utbud kring idrott, kultur, hembygd, fiske, seniorverksamhet och flera andra områden. Vi ger även ut ett besöksmagasin årligen - Grejen med Munkedal.

Senast ändrad: