Näringslivspriser

Personer vid prisutdelning framför entré till Munkedals Herrgård

Priscermoni vid Munkedals herrgård 2021

Munkedals kommun delar sedan 2018 ut näringslivspriser inom kategoriererna årets ambassadör, årets unga entreprenör samt åets hållbara företag.


Nomineringskommittén är utsedd av kommunstyrelsen och har följande stöd i utnämnandet av kommunens näringslivspristagare:


Årets ambassadör - tilldelas den eller de personer som på ett utmärkande sätt lyft fram Munkedal i och utanför kommunen.


Årets unga entreprenör - tilldelas den eller de unga personer som vågat ta klivet in i entreprenörskapet och på ett öppet sätt förmedlar sin erfarenhet och drivkraft.


Årets hållbara företag - tilldelas den eller de som på ett tydligt sätt visar att hållbarhet är av yttersta vikt och en förutsättning för långsiktig överlevnad.


Årets företagare är ett separat pris som utses av föreningen Företagarna.


Pristagare

Läs mer om tidigare näringslivspristagare:


Näringslivspriser 2020


Näringslivspriser 2019


Näringslivspriser 2018