Näringslivspriser 2022

Bild på samtliga pristagare av näringslivspriser 2022 som står på en scen och håller i blommor och diplom.

Från vänster: Daniel och Emil Norberg (konferencierer), Ausra Karlsson, Karlssons i Hedekas, Kristin Balksten, Balksten Byggnadsvård, Alexander Nilsson, ICA Nära Arwidssons, Regina Johansson, oppositionen och Louise Skaarnes, kommunstyrelsens ordförande

Näringslivspriser för 2022 delades ut i mars vid Munkedals första näringslivsgala på Torreby slott. Vinnarna uppmärksammades personligen med diplom och en prissumma på 6 000 kr.

– Vi gratulerar vinnarna till de välförtjänta priserna och hoppas att de goda exemplen kan inspirera andra hållbara företag, goda ambassadörer och unga entreprenörer i kommunen, säger Ulrika Larsson, näringslivsutvecklare i Munkedals kommun.


Priserna delades ut av Louise Skaarnes, kommunstyrelsens ordförande, Regina Johansson, oppositionen tillsammans med bröderna Norberg.

Näringslivspriser 2023 kvinnlig pristagare Årets ambassadör Ausra Karlsson

Ausra Karlsson, Karlssons i Hedekas

Årets ambassadör 2022

Årets ambassadör – Ausra Karlsson, Karlssons i Hedekas

Hon har bevisat att varken språk, bakgrund eller plats är hinder för att starta och driva företag. Genom sitt engagemang och som en god ambassadör för kvinnligt företagande och småföretagande har hon inspirerat många kvinnor att våga ta steget och startat eget. Hon arbetar målmedvetet med att hitta nya vägar för att synliggöra såväl det egna företaget och samtidigt dela med sig av erfarenheter och vara en inspirationskälla. Ausra Karlsson tilldelas därför priset som Årets ambassadör 2022.

Bild på manlig pristagare i kategorin Årets ungs entreprenör Alexander Nilsson.

Alexander Nilsson, ICA Nära Arwidssons, Hällevadsholm

Årets unga entreprenör 2022

Årets unga entreprenör – Alexander Nilsson, ICA Nära Arwidssons

Efter att ha tagit ett modigt kliv och startat sin första egna butik har han, med invånarnas behov i fokus, arbetat med uppgradering och utveckling av ICA Nära Arwidssons i Hällevadsholm. Genom idogt arbete och som en viktig del av landsbygdsutvecklingen har han byggt upp en stabil verksamhet och återskapat en viktig mötesplats för bygden. Alexander Nilsson tilldelas därför priset som Årets unga entreprenör 2022.


Näringslivspriser 2023 kvinnlig pristagare för kategorin Årets hållbara företag Kristin Balksten.

Kristin Balksten, Balksten Byggnadsvård, Munkedal

Årets hållbara företag 2022

Årets hållbara företag – Balkstens Byggnadsvård

Genom forskning, medvetna materialval och ett varsamt hantverk restaureras historiska byggnader i kommunen och runt om i landet samtidigt som ett kulturarv säkerställs för framtiden. Fokus är hållbara materialval och hållbara metoder för att återskapa det gamla samtidigt som det värnas om kommande generationer. Balksten Byggnadsvård tilldelas därför priset som Årets hållbara företag 2022.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson