Serveringstillstånd, Alkohol

Tomma vinglas och bestick på ett bord i en restaurangmiljö.

För att få servera alkohol till allmänheten eller slutna sällskap behöver du ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med festivaler, konserter, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang.

Serveringstillstånd samt folkölsförsäljning

Myndighetsutskottet i Munkedals kommun ansvarar för tillstånd och tillsyn av serveringstillstånd, viss servering och försäljning av folköl.


Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens hemsida


För att minska riskerna i samband med alkohol ska servering ske med ansvar och omdöme. I alkohollagen finns bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till.


För att mot betalning servera starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider, krävs serveringstillstånd. Kommunen ger tillstånd om du uppfyller kraven i lagen och följer de riktlinjer som gäller i Munkedals kommun.


Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen:


 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker


OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.


Till kommunen ansöker du om:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker, till exempel cider.
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.


Till kommunen ska du även anmäla:

 • Försäljning av folköl
 • Servering av folköl


Det här ska anmälas i förväg enligt alkohollagen 9 kap. 11 § till kommunen, efter det att bolaget fått stadigvarande serveringstillstånd:


 • Serveringsansvarig personal
 • Ägarförändring i bolaget
 • Ändring i styrelsen
 • Ändrad inriktning
 • Ändring av öppetider (inte av tillfällig art)
 • Ändring i serveringslokal som påverkar kommunens tillsynsverksamhet

Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs. Du kan även ta del av studiematerial för alkohollagen innan du ska göra kunskapsprovet.

Avgifter för serveringstillstånd

Munkedals kommun tar ut avgifter för ansökningar och tillsyn.

Ansökan

Kontakta oss i god tid för att få information om serveringstillstånd. Från det att ansökan är komplett kan det ta mellan fyra till tolv veckor att handlägga stadigvarande serveringstillstånd, och cirka fem till tio dagar för tillfälliga tillstånd till slutna sällskap. Om du som tillståndsinnehavare bryter mot reglerna kan du få en varning eller serveringstillståndet återkallat.


OBS! Handläggningstiden kan bli längre i de fall sökanden måste avlägga kunskapsprov.


Den ifyllda blanketten skickas till:

Alkoholhandläggare
Lysekils kommun, Socialförvaltningen
Drottninggatan 8 B
453 31 Lysekil

Blanketter