Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

För att få sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas.

1 juli 2019 träder Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. I denna lag behandlas bland annat elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Det ställs höga krav på dig som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Du är ansvarig för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagen. Du är skyldig att hålla dig informerad om reglerna för försäljning och du är ansvarig för att informera din personal om dessa regler.

Anmälan och egenkontroll

Innan försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare får ske måste du göra en anmälan till kommunen.

I anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Ett egenkontrollprogram är ett dokument med rutiner som behövs för att visa att försäljningen sker i enighet med bestämmelserna i lagen om tobak och liknande produkter. Egenkontrollprogrammet ska även fungera som ett stöd för dig och din personal.

Om du ska sluta sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du meddela detta till miljöenheten för att slippa betala en tillsynsavgift för nästkommande år.

18-årsgräns

Den som säljer elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare får inte sälja eller på annat sätt lämna ut elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år. Försäljaren bör alltid begära legitimation om det misstänks att kunden är yngre än 18 år.

Skyltar som informerar om åldersgränsen ska finnas på försäljningsstället. Skyltarna ska vara tydliga och synbara.

Produktkrav

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning.

Felaktig märkning på produkten

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som är omärkta eller felmärkta får inte finnas till försäljning.

Marknadsföring

Du får inte marknadsföra elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare så att det upplevs som påträngande, uppsökande eller uppmanande.

Blanketter

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion