Munkedals kommunvapen

Meny

Vilket stöd kan man få?

Foto på en hand som håller handen under en ljus aprikosfärgad ros.

Vad kan du få hjälp med av kommunen?

Hemtjänst

Du kan få hjälp med hygien, på- och avklädning, bäddning med mera. Läs mer om hemtjänst här.

Dagverksamhet - Demens

Om du vill ha sällskap och stimulans. Har du en demenssjukdom och/eller vårdas av anhöriga i hemmet finns särskild dagverksamhet. Läs mer om dagverksamhet här.

Varudistribution

Du kan få hjälp att handla och få varorna hemkörda när du inte klarar att göra detta själv.

Trygghetslarm

Gör det tryggare att bo kvar hemma. Du kan nå personal dygnet
runt. Läs mer om trygghetslarm här.

Städning

Var tredje vecka och tvätt vid behov.

Hemsjukvård

(Sjukvård och/eller rehabilitering i hemmet)

Personer som har behov av specifik och allmän omvårdnad kan få hemsjukvård dygnet runt. Läs mer om hemsjukvård här.

Rehabilitering

Skall förebygga och behandla funktionshinder som begränsar
individen. Läs mer om rehabilitering här.

Bostadsanpassning

Innebär till exempel att trösklar tas bort, dörrar breddas
eller att en ramp monteras utomhus. Läs mer om bostadsanpassning här.

Hjälpmedel

Kan till exempel vara en rollator eller rullstol. Läs mer om hjälpmedel här.

Korttidsplats

Får du om du behöver ytterligare omvårdnad och träning innan

du kan flytta hem efter att ha legat på sjukhus. Läs mer om korttidsboende här.

Växelvård

Innebär att du periodvis bor på ett särskilt boende när du på grund av sjukdom inte klarar dig hemma eller när den som vårdar dig behöver avlastning.

Särskilt boende

Boende där du som har behov kan få hjälp dygnet runt. Läs mer om särskilt boende här.

Uppsökande verksamhet

Hälso- och Anhörigsamordnare genomför hälsofrämjande uppsökande verksamhet (besök ca två tim.) till de kommuninvånare 80+ som tackar ja till erbjudandet.

Färdtjänst

Är till för den som inte kanåka med kollektivtrafiken på grund av funktionshinder och kräver särskilt tillstånd. Läs mer om färdtjänst här.

Anhörigstöd

1. Alla anhöriga kan komma till anhörigcentrum för information,
aktivitet och gemenskap. Läs mer om anhörigstöd här.

2. Avlösning i hemmet


All hjälp föregås av en behovsbedömning av biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Färdtjänst handlägger färdtjänsthandläggare.

Senast ändrad: 2020-03-09

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann

Karolina Christensen

Avdelningschef Vård och omsorg


karolina.christensen@munkedal.se

0524-181 45Biståndshandläggare

Kontaktuppgifter


Biståndshandläggare postort Munkedal

Magdalena Wilhelmsson

0524-182 24


Nås säkrast på telefontid vardagar: Kl. 08:30-09:30


Biståndshandläggare postort Hedekas samt socialpsykiatri

Sajra Kiserud

0524-180 01


Nås säkrast på telefontid vardagar: Kl. 08:30-09:30


Biståndshandläggare postort Dingle, Hällevadsholm samt vårdplaneringar

Johanna Grimhed

0524-181 59


Nås säkrast på telefontid vardagar: Kl. 08:30-09:30


Biståndshandläggare

Vakant

0524-180 16


Nås säkrast på telefontid vardagar:

Kl. 08.30-09.30


Enhetschef/Biståndshandläggare LSS

Elise Andersson

0524-181 42


Nås säkrast på telefontid vardagar: Kl. 08:30-09:30


 

Postadress

Omsorgskontoret

455 80 Munkedal

Fax 0524-183 54


Besöksadress

Centrumvägen 6 

455 30 MunkedalMUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.