Vilket stöd kan man få?

Du som är äldre och bor i Munkedals kommun kan få stöd och hjälp med det du inte klarar av själv.

Trygghetslarm

Gör det tryggare att bo kvar hemma. Du kan nå personal dygnet
runt. Läs mer om trygghetslarm här.

Hemtjänst

Du kan få hjälp med hygien, på- och avklädning, bäddning med mera. Läs mer om hemtjänst här.

Handling

Du kan få hjälp att handla och få varorna hemkörda när du inte klarar att göra detta själv.

Städning

Var tredje vecka och tvätt vid behov.

Hemsjukvård

(Sjukvård och/eller rehabilitering i hemmet)

Personer som har behov av specifik och allmän omvårdnad kan få hemsjukvård dygnet runt. Läs mer om hemsjukvård här.

Rehabilitering

Skall förebygga och behandla funktionshinder som begränsar
individen. Läs mer om rehabilitering här.

Bostadsanpassning

Innebär till exempel att trösklar tas bort, dörrar breddas
eller att en ramp monteras utomhus. Läs mer om bostadsanpassning här.

Hjälpmedel

Kan till exempel vara en rollator eller rullstol. Läs mer om hjälpmedel här.

Korttidsplats

Får du om du behöver ytterligare omvårdnad och träning innan

du kan flytta hem efter att ha legat på sjukhus. Läs mer om korttidsboende här.

Demens

Har du en demenssjukdom och/eller vårdas av anhöriga i hemmet finns särskild dagverksamhet. Läs mer om demens och dagverksamheten här.

Växelvård

Innebär att du periodvis bor på ett särskilt boende när du på grund av sjukdom inte klarar dig hemma eller när den som vårdar dig behöver avlastning.

Särskilt boende

Boende där du som har behov kan få hjälp dygnet runt. Läs mer om särskilt boende här.

Färdtjänst

Är till för den som inte kanåka med kollektivtrafiken på grund av funktionshinder och kräver särskilt tillstånd. Läs mer om färdtjänst här.

En bra plats/Demenslotsen

Kommunen erbjuder dessa webbaserade anhörigstöd som är gratis för kommunens användare och anhöriga.


En bra plats www.enbraplats.se - webbaserat anhörigstöd

Demenslotsen www.demenslotsen.se - webbaserat anhörigstöd


Munkedals kommuns broschyr om demenssjukdomar Pdf, 329.6 kB.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann