Anpassat boende

Annan särskilt anpassad bostad är en boendeform för personer som behöver en bostad med viss grundanpassning utifrån sin funktionsnedsättning.

 

Omvårdnad, stöd och service eller fritidsverksamhet ingår inte i denna boendeform.

 

Sitt behov av stöd får man till exempel genom personlig assistans eller hemtjänst. Detta får man söka om separat.