Munkedals kommunvapen

Anpassat boende

Närbild på två blåbär med regndroppar på.

Annan särskilt anpassad bostad är en boendeform för personer som behöver en bostad med viss grundanpassning utifrån sin funtionsnedsättning.

 

Omvårdnad, stöd och service eller fritidsverksamhet ingår inte i denna boendeform.

 

Sitt behov av stöd får man till exempel genom personlig assistans eller hemtjänst. Detta får man söka om separat.

Clarie Engström

elise andersson

 

 

 

 

Enhetschef/LSS-handläggare

 

0524-181 42