Dödsfall och begravning

När du förlorar en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan. Här kan du som företräder dödsboet få mer information.

Begravningskostnad

Om dödsboets tillgångar inte täcker kostnad för begravning kan ekonomiskt bistånd beviljas av socialtjänsten. 

Dödsboanmälan

Huvudregeln är att bouppteckning skall göras efter den avlidne. Boupptecknare finns oftast knutna till begravningsbyråerna.

 

Saknas det medel och försäkringar för att täcka de kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan istället en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till skattemyndigheten för registrering.Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann