Dödsboanmälan

Vad är dödsboanmälan?

Huvudregeln är att bouppteckning skall göras efter den avlidne. Boupptecknare finns oftast knutna till begravningsbyråerna.

 

Saknas det medel och försäkringar för att täcka de kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan istället en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av socialtjänsten och överlämnas till skattemyndigheten för registrering.

Vad skall vara uppfyllt för att en dödsboanmälan skall kunna göras?

Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att det inte finns några pengar kvar när begravningen är betald. Den avlidne skall ha varit folkbokförd i kommunen. OBS! Dödsboanmälan kan inte göras om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

 

Tillgångarna skall vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.

 

De tillgångar som finns i dödsboet skall i första hand bekosta begravningen.

 

OBS! Anhöriga är aldrig skyldiga att betala skulder. Skulder kan inte ärvas.

 

Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få dessa avskrivna. Begravningskostnader eller lån med borgensman avskrivs dock inte.

När dödsboanmälan är gjord

Dödsbodelägarna meddelar fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och skickar en kopia av den av skattemyndigheten registrerade.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann