Ekonomiskt bistånd vid begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Om den avlidne var gift, registrerad partner eller sambo utreder socialtjänsten om den efterlevande maken/makan, partner eller sambo kan bekosta hela eller delar av begravningen.

 

Alla tillgångar som finns i dödsboet på dagen för dödsfallet avräknas vid ansökan om begravningskostnad. Här räknas också ankommande ersättningar från Pensionsmyndigheten med, samt eventuell kommande skatteåterbäring

 

Den högst godtagbara kostnaden som kan beviljas för begravning uppgår till maximalt 50 % av prisbasbasbeloppet, minus dödsboets tillgångar.

 

2023 års prisbasbelopp är fastställt till 52 500 kronor.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann