Arbetslöshet

Är du eller har blivit arbetslös och bor i Munkedals kommun är det till Arbetsförmedlingen du vänder dig.


Har du svårigheter med att få ekonomin att räcka till din försörjning kan du vara berättigad till försörjningsstöd. För att komma i kontakt med en socialsekreterare för en ansökan, se vidare information under fliken Ekonomi och försörjningsstöd.

Arbetsförmedlingen

Det finns flera stöd för dig som varit arbetslös under en längre tid, som kan hjälpa dig att hitta en nystart i din väg till ett jobb.

 

Arbetsförmedlingens webbplats hittar du mer information.

Munkedals Kommun

Genom Arbetsförmedlingen kan du komma i kontakt med Jobbcentrum som är en del av Arbetsmarknadsenheten. Jobbcentrum bedriver individuellt anpassad verksamhet i Munkedals Kommun.

Ersättning och försäkringsskydd

Under tiden i aktiviteten kan du, om du uppfyller villkoren, få aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

I de fall som aktivitetsstöd inte utgår kan du, om du uppfyller villkoren, få försörjningsstöd från kommunen. Du är försäkrad för arbetsskada, sveda och värk med mera.

Aktivitetens omfattning

Aktiviteten ska motsvara den tid som du står till förfogande för arbete.


Mer information

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann