Budget- och skuldrådgivning

Alla människor kan vid tillfälle få svårigheter med sin ekonomi och behöva stöd och hjälp.


Är du boende i Munkedals kommun finns det möjlighet för dig att få rådgivning angående budgetfrågor och skuldsanering.


Önskar du få råd och stöd eller boka en tid med Budget- och skuldrådgivare, se kontaktuppgifter i kontaktrutan.