Elever med särskilda behov

Elevhälsa

I Munkedals kommun finns funktioner och verksamheter som arbetar med barns och elevers hälsa, välbefinnande och särskilda behov. Det omfattar bland annat vårt resursteam och öppna förskolan.

Centrala barn- och elevhälsan

Vi arbetar med och för barn och elever från 0-20 år

Barn och elevhälsan erbjuder bland annat

 • Förebyggande arbete
 • Stöd till enskilda elever som behöver en neutral
  samtalspartner
 • Samtal tillsammans med anhöriga
 • Rådgivning
 • Testning och utvecklingsbedömning
 • Hälsoundersökning
 • Öppen skolhälsovårdsmottagning

Barn och elevhälsan erbjuder för personal

 • Handledning och konsultation
 • Utbildning

Våra uppdragsgivare

 • Rektor och förskolechef på respektive enhet
 • Allt vårt arbete styrs utifrån barnets/elevens behov

Barn och elevhälsan i Munkedals kommun består av

 • Legitimerad psykolog
 • Kuratorer
 • Skolsköterskor, skolläkare
 • Specialpedagog för förskolan
 • Logoped

Vi samarbetar bland annat med

 • Familjecentralen
 • Socialtjänsten
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Barn- och ungdomshabiliteringen
 • BVC

Kontaktuppgifter till Barn och elevhälsans personal

 


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Lena Cullberg