Elever med särskilda behov

Foto på färgglada figurer på en whiteboardtavla.

Elevhälsa

I Munkedals kommun finns funktioner och verksamheter som arbetar med barns och elevers hälsa, välbefinnande och särskilda behov. Det omfattar bland annat vårt resursteam och öppna förskolan.

Resursteamet

Vi arbetar med och för barn och elever från 0-20 år

Resursteamet erbjuder bland annat

 • Förebyggande arbete
 • Stöd till enskilda elever som behöver en neutral
  samtalspartner
 • Samtal tillsammans med anhöriga
 • Rådgivning
 • Testning och utvecklingsbedömning
 • Träning inom tal/språk, läsning och skrivning
 • Hälsoundersökning
 • Öppen skolhälsovårdsmottagning
 • Planering av skolarbetet

Resursteamet erbjuder för personal

 • Handledning och konsultation
 • Utbildning

Våra uppdragsgivare

 • Rektor och förskolechef på respektive enhet
 • Allt vårt arbete styrs utifrån barnets/elevens behov

Resursteamet i Munkedals kommun består av

 • Legitimerad psykolog
 • Kuratorer
 • Skolsköterskor, skolläkare
 • Specialpedagog för förskolan och grundskolan
 • Logoped

Vi samarbetar bland annat med

 • Familjecentralen
 • Socialtjänsten
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • Barn- och ungdomshabiliteringen
 • BVC

Kontaktuppgifter till Resursteamets personal

Öppen förskola med familjestöd

Öppen förskola med familjestöd finns på Lilla Foss herrgård, 0524-180 29. På Lilla Foss Herrgård finns också Familjecentralen och BVC.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Pia Andersson