Misstanke om barn som far illa

Anmälan

Om du som anhörig, granne eller som privatperson blir orolig för ett barns eller ungdoms sociala situation så vill vi gärna att du kontaktar oss. Vid kontakt med oss får du tala med en socialsekreterare som kan ta emot din anmälan. Hit kan du också ringa för rådgivning om du är osäker på om du ska anmäla eller inte.


Det är bra om du kan stå för din anmälan, men du har möjlighet att vara anonym genom att inte uppge ditt namn.


Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk verksamhet, socialtjänst och kriminalvård är skyldiga att genast anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda av en sådan myndighet. Om du som personal i sådan myndighet känner oro för att ett barn far illa, kontakta oss för rådgivning och anmälan.


Anmälan från myndighet/verksamhet bör även göras skriftligt.


orosanmälan.se finns en blankett för orosanmälningar som du kan fylla i. Den kan du sedan skicka in via brev eller lämna in till socialtjänsten.


Kommunens egna blankett att skriva ut:

Misstanke om barn som far illa - Anmälan till socialtjänst Pdf, 122.2 kB.


Mottagningsgruppens telefontider:
(orosanmälan/ansökan/avidentifierade konsultationer)

Telefon

Telefontid

0524-183 86

Måndag till torsdag: 08:00 -16:30


Fredag: 08:00-16:00

 

Vid övriga tider efter kontorstid, är du välkommen att kontakta socialjouren. För kontaktuppgifter och mer information klicka på länken socialjour.