Munkedals kommunvapen

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser.

 

Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

 

Läs mer på Rädda Barnens webbplats om barnfattigdom

Stöd och insatser lokalt

Se kontaktuppgifter gällande ekonomiskt bistånd till höger.

Munkedals kommun

Kontaktuppgifter

 

kommun@munkedal.se

0524-180 00

 

Besöksadress

Kommunhuset Forum

Centrumtorget 5

455 30 Munkedal

 

Postadress

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

 

Försörjningsstöd

Kontaktuppgifter

 

Reception IFO

Telefontid vardagar:

kl. 08.00-12.00 och kl. 13.00-16.00

0524- 181 50

0524- 181 22

 

Fax: 0524- 181 74

 

Ekonomi- och vuxengrupp

Telefontid vardagar:

kl. 08.30-09.30

0524-181 26

0524-182 30

 

Tid för nyansökan

0524-181 57

 

Enhetschef
Maria Ternström

0524-182 49

  

Avdelningschef
Clarie Engström
Telefon: 0524-181 49