Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.


Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.


Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan - SIP.

Källa: UMO samt 1177

Stöd och insatser lokalt

Se kontaktuppgifter till biståndshandläggare i kontaktrutan.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann