Västbus

Foto på en fjäril som sitter på en vit prästkrageblomma.

Västbus är en förkortning av barn- och ungasamverkan i Västra Götaland och är en överenskommelse om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra Götalandsregionen.

 

Västbus arbetar för att barn och ungdomar med psykisk, psykiatrisk och/eller social problematik inte ska hamna mellan "stolarna", det vill säga komma i kläm mellan verksamheter.

 

Efter lagändringarna kring samverkan som trädde i kraft under 2010, påbörjades en revidering av riktlinjerna.

 

De reviderade riktlinjerna antogs politiskt 2012 av regionen och Västkom som rekommendation för antagande i kommunerna.

Särskilda riktlinjer utformades och antogs även för familjehemsplacerade barn.

 

Riktlinjerna är nu antagna i samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.

Riktlinjer

  • Målgrupp och ansvar
  • Samverkan- och informationsskyldighet
  • Implementering och uppföljning
  • Gemensam kompetensutveckling
  • En modell för samverkan kring det enskilda barnet
  • Ansvar för boende, sociala insatser, psykiatrisk utredning, vård och behandling vid placering utanför hemmet
  • Organisering, avvikelserapportering och uppföljning av riktlinjerna både lokalt, delregionalt och regionalt

Läs mer om Västbuslänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2018-10-22

Sidansvarig: Jane Sörensen