Föräldraskap

Barn har rätt till sitt ursprung. Barn har också rätt till försörjning och arv. Därför måste det juridiskt vara fastställt vilka som är barnets föräldrar.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste föräldraskapet/faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse

Digital föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 öppnades möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Om en digital bekräftelse är möjlig är det den snabbaste och enklaste vägen för er föräldrar

Mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig, kan du läsa om på digital föräldraskaps­bekräftelse från den 1 januari 2022.
För att bekräfta att du blivit förälder använder du Skatteverkets e-tjänst Bekräfta att du blivit förälder | Skatteverket

 

Om ni inte har möjlighet att använda Skatteverkets e-tjänst eller av någon anledning önskar bekräfta föräldraskapet innan barnets födelse är ni välkomna att kontakta Individ- och familjeomsorgen efter graviditetsvecka 22.

Om ingen registrering är gjord senast dag 14 efter barnets födelse blir Individ- och familjeomsorgen ansvarig för fastställelsen, och då kommer ni föräldrar att bli kontaktade av en handläggare.

Faderskapstest genom DNA-analys

Om det är oklart vem som är pappa till ett barn kan en DNA-undersökning visa om den man som du uppger är pappa till barnet, verkligen är det. Individ-och familjeomsorgen kan då hjälpa till med en rättsgenetisk analys, ett DNA-test. Det är handläggaren som beslutar om det behöver göras ett sådant test.
Vill du veta mer om faderskapstest kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad. 

Föräldraskap i samkönat kvinnligt par

När den ena kvinnan i ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning kan din registrerade partner, maka eller sambo bli förälder i lagens mening. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller för er som lever i en samkönad relation och ska fastställa föräldraskap. Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört ansvarar för föräldraskapsutredningen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann