Familjebehandling

Foto på ett vitt trähus med grå grund taget en solig vinterdag i skymning.Förstora bilden

Familjebehandlingen bedrivs på Barnkullen i Munkedal.

Stöd och hjälp i öppenvård för dig och din familj

För vem?

Familjebehandling finns till för familjer med barn och ungdomar. En familj kan se olika ut. Den kan bestå av en eller flera föräldrar och olika antal barn och ungdomar.

Vad är familjebehandling?

Familjebehandlingen är en del av socialtjänstens öppenvård i Munkedals kommun. I familjebehandlingen arbetar man utifrån det/de uppdrag som ges av socialsekreterare.


Vi träffar föräldrar som upplever

  • oro för sitt barn eller ungdom
  • svårigheter att räcka till som förälder

Vi möter också familjer där barn och ungdomar behöver stöd då de till exempel har ett destruktivt eller impulsstyrt beteende.

Vad skall det leda till?

Vi arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring skall ske.


Målet med behandlingen kan vara att

Vår grundsyn är att familjen är en helhet där alla påverkar varandra. Problem i familjen berör alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete i familjen.

Behandlingstiden varierar

Hur länge en familj behöver stöd är olika. Tillsammans med er i familjen utvärderar vi efter hand för att se hur vi tillsammans når de mål som ni och vi tillsammans satt upp. Beroende på vad vi kommer fram till fortsätter behandlingen eller så avslutas den.

Kostnadsfri behandling

Familjebehandling är kostnadsfri för familjen.

Ansökan om familjebehandling

Alla kommuninvånare kan vända sig till kommunens individ- och familjeomsorg, IFO, vid behov av stöd och råd kring sin egen eller någon annans livssituation.


Om du ser ett behov av att ansöka om familjebehandling kan du ringa 0524-183 86 och prata med en socialsekreterare. Socialsekreteraren kan ge dig information samt hjälpa dig med ansökan ifall du beslutar dig för det. Ibland finns det inte möjlighet att svara direkt på frågor. Då bokar socialsekreteraren tid för möte med dig.

Servicetelefon

Munkedals kommun erbjuder råd och vägledning i vardagen via en servicetelefon där vi kan ge individuellt samtalsstöd, upp till fem samtal.


Samtalsstödet riktar sig direkt till föräldrar i barnfamilj och äldre barn/ungdomar.


Alla samtal bokas i förväg genom att skicka ett sms till servicetelefonen eller tala in ett meddelande på telefonsvararen. Bokning kan göras dygnet runt. Namn eller ärende behöver inte lämnas vid bokning, men det går bra att lämna önskemål om tidpunkt för samtalet. Familjebehandlare ringer upp inom cirka två arbetsdagar.


Samtalet omfattas av tystnadsplikt och sker under dagtid måndag-fredag via telefon eller möte. Samtalet dokumenteras inte.


Familjebehandlarna har anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa.


Servicetelefonens telefonnummer: 076-695 41 34

Akuta familjeproblem

Vid akuta problem efter kontorstid kan du kontakta socialjouren.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Viktoria Johansson