Familjecentral

Illustrerad bild av en blå kista med gula metallkanter. I, på och runt kistan syns flera barn i olika åldrar.

Familjecentralen Skatten

Målet för familjecentralen Skatten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsa hos barn och föräldrar.


Familjecentralen Skatten finns på Bruksvägen 4 i Munkedal. Det är en mötesplats för föräldrar och barn upp till 6 år. Här finns Barnavårdcentralen (BVC), öppen förskola och familjeförskola.


Familjecentralen är en del av den förebyggande verksamheten i Munkedals kommun och är en samverkan mellan individ- och familjeomsorgen, barn och utbildning och Närhälsan Västra Götalands regionen.


Skatten ska vara ett hus där:

  • många barn och föräldrar träffas och lär känna varandra
  • man lätt kan få råd och stöd av all personal
  • man kan vara med och påverka vad som händer
  • man få enskilda samtal med kuratorn i föräldrafrågor

Öppen förskola

Öppen förskola 0-6 år

På öppna förskolan har man som vuxen själv ansvar för sitt barn. Här kan barnen leka, läsa, måla, sjunga och träffa andra barn och vuxna. Det finns möjlighet att fika eller ta med egen mat. Här arbetar en förskollärare och en familjebehandlare.

Öppen förskola – Babyöppet 0-1 år

För de yngsta barnen har vi också babyöppet. Här träffas barn mellan 0-1 år och deras förälder eller annan vuxen. Tillsammans sjunger, dansar, fikar och pratar man. Här arbetar en förskollärare och en familjebehandlare.

Öppettider

Måndagar kl. 13:00-16:00 (0-6 år)

Onsdagar kl. 09:00-12:00 (0-6 år)

Onsdagar kl. 13:30-15:00 (Babyöppet 0-1 år)


Familjecentralen Skattens facebooksida hittar du även aktuell information om verksamhetens aktiviteter.

Familjeförskolan

Familjeförskolan är till för dig som känner att du behöver lite extra stöd i din föräldraroll. Familjeförskolan tar emot cirka åtta små barn med föräldrar. Gruppen träffas två dagar i veckan och pysslar, sjunger, har babymassage, lagar mat, äter tillsammans och pratar om viktiga saker som rör barn och föräldrar. På familjeförskolan jobbar en specialpedagog och en familjebehandlare.

Föräldrastödjande samtal

Behöver du någon att prata med om din roll som förälder kan du boka in tid för ett samtal med familjebehandlare på familjecentralen.

 

Barnhälsovården (BVC) arbetar med:

  • hälsoundersökning för barn 0-6 år
  • hembesök
  • vaccinationer
  • föräldragrupper
  • råd och stöd

Barnmorskeverksamhet (BMM)

Barnmorskorna är lokaliserade på Barnmorskemottagningen, Närhälsan Munkedal, Centrumvägen 34.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Sunesson