Munkedals kommunvapen

Familjecentral

Svartvitt foto på en pappa som håller om sin bebis.

Familjecentralen Skatten

Målet för familjecentralen Skatten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god hälsa hos barn och föräldrar.


Familjecentralen Skatten finns på Bruksvägen 4 i Munkedal. Det är en mötesplats för föräldrar och barn upp till 6 år. Här finns Barnavårdcentralen (BVC), öppen förskola, babycafé och Familjeförskolan.


Familjecentralen är en del av den förebyggande individ- och familjeomsorgen, ett samarbete mellan primärvården och kommunen.


Skatten ska vara ett hus där:

  • många barn och föräldrar träffas och lär känna varandra
  • man lätt kan få råd och stöd av all personal
  • man kan vara med och påverka vad som händer
  • man få enskilda samtal med kuratorn i föräldrafrågor

Barnhälsovården (BVC) arbetar med:

  • hälsoundersökning för barn 0-6 år
  • hembesök
  • vaccinationer
  • föräldragrupper
  • råd och stöd

Öppna förskolan

Till öppna förskolan är alla barn mellan 0-6 år välkomna tillsammans med förälder eller annan vuxen.


På öppna förskolan har man som vuxen själv ansvar för sitt barn. Här kan barnen leka, läsa, måla, sjunga och träffa andra barn och vuxna. Det finns möjlighet att fika eller ta med egen mat. Här arbetar en förskollärare och en kurator.


Öppna förskolan har sedan 17 mars 2020 stängt sin ordinarie verksamhet som en följd av covid-19. Från och med 15 april erbjuds istället uteverksamhet.


Familjecentralens facebooksida uppdateras varje vecka med tid och plats för utomhusaktiviteter.

Ordinarie öppettider

Öppna förskolan är öppet måndagar kl. 13:00-16:00 och onsdagar kl. 09:00-12:00.

Babycafé

Babycafé hålls tillfälligt stängt med anledning av covid-19 (coronaviruset).


På babycaféet träffas barn mellan 0-1 år och deras förälder eller annan vuxen. Tillsammans med en förskollärare sjunger, dansar, och pratar man här. På babycaféet kan man köpa fika för 10 kr (det går bra att betala med swish på plats).

Ordinarie öppettider

Babycaféet är öppet onsdagar kl. 13:30-15:00.

Familjeförskolan

Familjeförskolan är till för dig som känner att du behöver lite extra stöd i din föräldraroll. Familjeförskolan tar emot cirka 8 små barn med föräldrar. Vi träffas två dagar i veckan då vi pysslar, sjunger, har babymassage,  lagar mat, äter tillsammans och pratar om viktiga saker som rör barn och föräldrar. På familjeförskolan jobbar en specialpedagog och en kurator.

Barnmorskeverksamhet

Barnmorskorna är lokaliserade på Barnmorskemottagningen, Centrumvägen 34. Barnmorskorna deltar i föräldrautbildningen.

Föräldrastödjande samtal

Behöver du någon att prata med om din roll som förälder kan du boka in tid för ett samtal med kuratorn på familjecentralen.

Familjecentralen

Adresser

 

Besöksadress

Bruksvägen 4

455 33 Munkedal

 

Postadress 

Munkedals Kommun

455 80 Munkedal

 

 

marion rydin

Kurator

 

marion.rydin@munkedal.se 

0524-182 16