Munkedals kommunvapen

Kontaktfamilj, familjehem

Foto på två personer med blåa jeans som går bort från kameran på en asfaltsväg, endast benen syns på personerna.

Har du/ni tid över för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson? Välkommen att lämna in en ansökan så tar vi kontakt med dig/er.

Vill ni bli familjehem?

I Munkedals kommun finns behov av familjer som kan ta emot andras barn i sitt hem under längre eller kortare tid. Ni som är intresserade av att ställa upp som familjehem är välkomna att kontakta oss via e-post eller via formuläret nedan:

E-post: familjehem@munkedal.se


Formulär: Ansökan kontaktfamilj / familjehem


Det går också bra att ringa till kommunens växel: 0524-180 00 eller skicka en intresseanmälan till:


Individ- och familjeomsorgen
Munkedals kommun
455 80 Munkedal

Vilka kan bli familjehem?

Flertal familjer behövs. Precis som barn och ungdomar är olika kan familjehem se olika ut. Det viktiga är att familjehemmet kan erbjuda trygghet och en stabil social situation.


Familjehem är helt vanliga familjer, men med särskilt mycket värme, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Ni bör ha tid, tålamod och engagemang. Det kan vara tufft ibland, men samtidigt berikande och meningsfullt.


Alla i familjen måste vara överens om att vilja ta emot ett barn i ert hem. Alla måste ta ansvar för att barnet ska kunna trivas. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående.  

Hur går det till?

Anser ni i er familj eller om du är ensamstående, att ni/du har tid och engagemang att ta emot ett barn eller en ungdom som har behov av att bo i ett tryggt hem. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Kontaktfamilj

Barn kan behöva fler vuxna än föräldrarna som kan erbjuda omsorg och stimulans.


Som kontaktfamilj stöttar ni och finns till för ett eller flera barn under en kortare eller längre tid. För föräldrarna kan denna kontakt vara en frist och en trygghet i vardagslivet. Att det finns andra vuxna som ser och bryr sig om deras barn.


Kontaktfamiljen tar emot ett eller flera barn i sitt hem en eller flera helger i månaden. Familjen behöver ha tid och kraft och kunna erbjuda en trygg miljö och ett känslomässigt utrymme.

Kontaktperson

Som kontaktperson stöttar du och finns till för ett barn eller vuxen under kortare eller längre tid utifrån personens behov.

Ersättning

Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson betyder inte att man blir anställd i kommunen, men man får ett arvodesuppdrag, som innebär att man får ett arvode som är skattepliktigt. Man får också ersättning för de omkostnader barnet eller ungdomen har behov av.


Munkedals kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning till familjehem.

Familjehemsgruppen

KontaktuppgifterFamiljehemssekreterare

0524-181 31

0524-182 23


familjehem@munkedal.se


Enhetschef

Maria Edlund

0524-184 57


Tf. Avdelningschef
Helena Täcklebo
0524-182 13