Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet / Sysselsättning vänder sig till sig till dig som är i yrkesverksamålder som inte arbetar eller studerar samt har rätt till insatsen:

       eller

Syftet med daglig verksamhet är att du skall ha en meningsfull sysselsättning som ger stimulans, bidrar till personlig utveckling samt delaktighet/gemenskap i samhället utifrån dina förutsättningar och behov.


Personal finns tillgänglig och ger stöd och omsorg efter dina behov. Du och personal har återkommande uppföljningar för att fånga upp önskemål och utformning av insatsen.


Har du funderingar kring om du kan beviljas insatsen Daglig verksamhet eller vill ansöka om Daglig verksamhet kontaktar du eller din gode man kommunens LSS- handläggare alternativt biståndshandläggare socialpsykiatri. Se kontaktrutor.