Munkedals kommunvapen

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Foto på en vattenfärgspalett som ligger på ett bord.

Ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl behöva tillsyn före eller efter skoldagen eller under skollov och ferier.


Insatsen kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.


För mer information kontakta kommunens LSS-handläggare, se kontaktruta.

Robert Legén

Enhetschef LSS och socialpsykiatrin


robert.legen@munkedal.se

0524-181 54Elise Andersson

Enhetschef/LSS-handläggare


0524-181 42