Munkedals kommunvapen

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Foto på ett barn som blåser på en utblommad maskros.

Korttidsvistelse är till för att ge en funktionshindrad person möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning i omvårdnadsarbetet och utrymme för avkoppling.


Korttidsvistelse innebär att en funktionshindrad person tillfälligt under en kortare eller längre tid vistas på ett korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet. Insatsen kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.


För mer information kontakta kommunens LSS-handläggare, se kontaktruta.

Robert Legén

Enhetschef LSS och socialpsykiatrin


robert.legen@munkedal.se

0524-181 54Elise Andersson

Enhetschef/LSS-handläggare


0524-181 42