Munkedals kommunvapen

Boendestöd

Foto på två händer som håller i ett litet hus av vitt papper.

Boendestöd

Boendestöd innebär stöd i hemmet för dig som lever med psykisk ohälsa. Insatserna innefattar oftast stöttning i att självständigt utföra hushållsarbete, matlagning, samtal och promenader. Insatsen kan också ske utanför hemmet, t ex som ett stöd vid dina vård- och myndighetskontakter.


Stödet bygger på din delaktighet, frivillighet och självbestämmande, boendestödet arbetar därför tillsammans med dig mot gemensamt upprättade mål. Boendestödet jobbar alltså inte åt dig, utan ihop med dig.


Om man har behov av stöd i vardagen och tror att boendestöd skulle passa, får man vända sig till kommunens biståndsbedömare som nås via: 0524-180 01

Robert Legén

Enhetschef LSS och socialpsykiatrin


robert.legen@munkedal.se

0524-181 54Sajra Kiserud

Biståndshandläggare socialpsykiatri

 

0524-180 01