Mobila teamet

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till det mobila fältteamet, som kan ge dig stöd och rådgivning i akuta situationer. Mobila fältteamet arbetar uppsökande. Det innebär bland annat att vi kan besöka dig i ditt hem.

Hur arbetar det mobila fältteamet?

Vi arbetar uppsökande i kommunerna Munkedal, Lysekil och Sotenäs. Teamet kan göra akuta psykiatriska och sociala bedömningar och lotsa dig till rätt hjälp utifrån dina individuella behov.

Du kan även ringa det mobila fältteamet i rådgivande syfte. 

Vi som arbetar i teamet är sjuksköterskor och socionomer.

Hur kommer jag i kontakt med det mobila fältteamet?

Du kan själv kontakta mobila fältteamet. Även anhöriga och myndigheter kan kontakta mobila fältteamet.

Mobilt akutteam finns i tjänst dagligen klockan 16:00-01:30

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann