Munkedals kommunvapen

Syn- och hörselnedsättning

Foto på händer som läser punkttext.

Vi vill hjälpa dig som är syn/hörselskadad att ha en så normal vardag som möjligt, därför erbjuder vi hjälp genom en syn- och hörselinstruktör. Instruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp. Målsättningen är att bevara eller öka syn/hörselskadades förmåga att klara ett eget boende och i övrigt kunna leva ett så normalt, självständigt och aktivt liv som möjligt.

Verksamhetsområden

  • Träning i den dagliga livsföringen
  • Orientering i hemmiljö
  • Motivera syn/hörselskadade till fortsatt rehabilitering
  • Informera om kommunens service, kurser och aktiviteter
  • Informera och ge råd till personal inom hemtjänst, servicehus och anhöriga

Syn- och hörselinstruktör

Kontaktuppgifter

 

0524-183 05