Munkedals kommunvapen

Meny

Hemlöshet

Det kan vara svårt för personer som saknar arbete, vänner, familj och/eller kontaktnät att lyckas ta sig in på bostadsmarknaden. Att bli hemlös kan ske på flera olika sätt och den individuella situationen kan se väldigt olika ut. Någon kan ha hamnat i hemlöshet beroende på en missbruksproblematik, andra har blivit hemlösa av helt andra anledningar.


Generellt är det inte socialtjänstens uppgift att tillhandahålla bostäder till personer som är hemlösa. Socialtjänstens skyldigheter gäller endast för de som är helt bostadslösa och som har speciella skäl, vilket gör att det är svårt att ordna bostad på egen hand. Speciella skäl kan vara att man tillhör en socialt utsatt grupp, till exempel har ett missbruk- eller beroendeproblematik,  eller en psykisk funktionsnedsättning. 

Kontakt vid behov av stöd/hjälp

Du hittar kontaktinformation i kontaktrutan här på sidan.

  • Har du en bostad och riskerar att avhysas på grund av skulder eller annat kan du kontakta en socialsekreterare på vuxenenheten. Socialsekreteraren kan ge dig information och rådgivning.
  • Är du i ett allvarligt beroende/missbruk och som lett till att du förlorat tak över huvudet, kan du kontakta en socialsekreterare som arbetar med beroendeproblematik på vuxenenheten. 
  • Befinner du dig i en akut situation som inbegriper våld och hot i nära relation kan du och dina barn behöva skydd i ett tillfälligt skyddat boende. Socialsekreteraren kan  hjälpa dig att komma till ett skyddat boende.
  • Det är Migrationsverket som ansvarar för boendefrågor för dig som är nyanländ flykting/asylsökande och som inte har ett eget ordnat boende. Migrationsverket hjälper med att söka bostad för dig som nyligen fått upphehållstillstånd och som inte har eget ordnat boende. Migrationsverket strävan är att hitta en bostad åt dig på en ort där möjligheten för dig att komma i arbete/utbildning bedöms som goda. Du kan ha rätt till etableringsstöd från Arbetsförmedlingen då du fått uppehållstillstånd.

Senast ändrad: 2020-02-06

Sidansvarig: Jane Sörensen

Hemlöshet

Kontaktuppgifter


IFO reception

0524-181 50

 

Vuxengrupp


Telefontid

Måndag-Fredag 08:30-09:30


Socialsekreterare ekonomi

0524-182 30

0524-181 26
0524-181 57
0524-181 64


Socialsekreterare vuxen/beroende

0524-181 36

0524-183 83


Socialsekreterare våld i nära relationer

0524-181 57Maria Ternström

Enhetschef


0524-182 49

 

 

Clarie Engström

Avdelningschef Individ-

och familjeomsorg (IFO)


clarie.engstrom@munkedal.se

0524-181 49

  


MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.