Hemlöshet

Siluett av en person bakifrån.

Det kan vara svårt för personer som saknar arbete, vänner, familj och/eller kontaktnät att lyckas ta sig in på bostadsmarknaden. Att bli hemlös kan ske på flera olika sätt och den individuella situationen kan se väldigt olika ut. Någon kan ha hamnat i hemlöshet beroende på en missbruksproblematik, andra har blivit hemlösa av helt andra anledningar.


Generellt är det inte socialtjänstens uppgift att tillhandahålla bostäder till personer som är hemlösa. Socialtjänstens skyldigheter gäller endast för de som är helt bostadslösa och som har speciella skäl, vilket gör att det är svårt att ordna bostad på egen hand. Speciella skäl kan vara att man tillhör en socialt utsatt grupp, till exempel har ett missbruk- eller beroendeproblematik,  eller en psykisk funktionsnedsättning. 

Kontakt vid behov av stöd/hjälp

Du hittar kontaktinformation i kontaktrutan här på sidan.

  • Har du en bostad och riskerar att avhysas på grund av skulder eller annat kan du kontakta en socialsekreterare på vuxenenheten. Socialsekreteraren kan ge dig information och rådgivning.
  • Är du i ett allvarligt beroende/missbruk och som lett till att du förlorat tak över huvudet, kan du kontakta en socialsekreterare som arbetar med beroendeproblematik på vuxenenheten. 
  • Befinner du dig i en akut situation som inbegriper våld och hot i nära relation kan du och dina barn behöva skydd i ett tillfälligt skyddat boende. Socialsekreteraren kan  hjälpa dig att komma till ett skyddat boende.
  • Det är Migrationsverket som ansvarar för boendefrågor för dig som är nyanländ flykting/asylsökande och som inte har ett eget ordnat boende. Migrationsverket hjälper till med att söka bostad för dig som nyligen fått upphehållstillstånd och som inte har eget ordnat boende. Migrationsverket strävan är att hitta en bostad åt dig på en ort där möjligheten för dig att komma i arbete/utbildning bedöms som goda. Du kan ha rätt till etableringsstöd från Arbetsförmedlingen då du fått uppehållstillstånd.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann