Trygghetslarm

Trygghetslarm

Med hjälp av en trygghetslarm kan du snabbt komma i kontakt med hemtjänsten och få hjälp om du till exempel ramlat. Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högta­lare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller på armen.


Du ansöker om trygghetslarm genom att kontakta kommunens biståndshandläggare. Larmet installeras i din bostad av hemtjänstpersonal, vilka kommer hem till dig, när du tryckt på din larmknapp.


För att kunna ta del av insatsen trygghetslarm måste du sam­tycka till att lämna ut dina personuppgifter. Du måste även lämna ut en nyckel till din bostad och samtycka till att ett personallås installeras.


Larmdosan ringer via mobilnätet, och behöver inte anslutas till ett telejack utan kopplas endast in i ett eluttag i ditt hem. Ef­tersom larmet inte kopplas till din telefon, får du inga samtalskost­nader när du larmar eller testlarmar. Trygghetslarm är åsk­skyddad, så dra inte ur strömkontakten.


Larmdosan placeras på den mest optimala platsen i bostaden för mottagning av signaler, flytta därför inte på utrustningen.

Trygghetslarmet fungerar när du är inne i din bostad och med cirka 100 meters omkrets utanför bostaden.

Trygghetslarmet är till för att påkalla hjälp för din dagliga livsföring. Är du akut sjuk ska du ringa 1177 eller 112.

Digital trygghetskedja

Ditt trygghetslarm är digitalt, vilket innebär att ditt larm övervakas och kan kontrolleras på minutnivå. Larmkedjan består av larmdosa, digital kommunikation och larmcentral. Larmcen­tralerna som finns i Malmö och Kalix svarar på anrop och kontrollerar utrustningen samt ser till att hemtjänstpersonal kommer hem till dig när du larmar.

Hur fungerar larmet?

När du behöver hjälp så trycker du på larmknappen. Larmdosan ringer automatiskt upp ett telefonnummer till larm­centralen. Du får prata med en person som sitter i en larmcentral och be­skriva vad du behöver hjälp med. När du hör att personen svarar på ditt larm, kan du tala rätt ut i rummet. Du behöver inte vara i larmdosans omedelbara närhet. Om du be­finner dig i närliggande rum eller strax utanför din bostad, kan du alltid trycka på larmknappen.


Larmcentralen ringer upp hemtjänsten, beskriver ditt ärende och dirigerar personalen till din adress.

Om du inte svarar på anrop när du tryckt på larmknappen, kon­taktar larmcentralen hemtjänten, vilka åker hem till dig, och kon­trollerar varför du inte svarar.


Larmknappen tål vatten, ta därför inte av dig den när du är i bad­rummet, du kan behöva hjälp.

Om du ska vara borta längre än ett dygn så tar du av dig larmknappen och lämnar den hemma. Glöm inte att ta på dig larmknappen när du är hemma igen.

Kan jag lita på tekniken?

Ja, för det mesta. När det brister i kommunikationskedjan får larm­centralen veta det och samarbetar med kommunen för att åtgärda fel. Det finns omständigheter som vi inte råder över, exempelvis strö­mavbrott.


Din larmdosa har reservbatteri för cirka 72 timmar vid strömav­brott, detta är beroende på hur många gånger du larmar. Hemtjänsten får information från larmcentral och förstärker med tillsynsbesök vid behov.

Om du inte tryckt på larmknappen på en månad, ringer larmcen­tral upp dig och ber dig trycka på larmknappen, för att se att allt fungerar.

Uppsägning

Kontakta din biståndshandläggare för att säga upp beslut om trygg­hetslarm.


Kontakta hemtjänstpersonal för återlämnande av utrustning. Din nyckel till bostaden återlämnas. Trygghetslarmet har ingen uppsägningstid, men faktureras månadsvis. När utrustningen hämtas upphör avtalet.

Kvalitetsgaranti

Vi garanterar dig att svara inom fem minuter när du larmar. Vi ga­ranterar att vara hemma hos dig inom 30 minuter mellan 07.30-22.00 och 60 minuter mellan 22.00-07.30. Tiden räknas från det att vi tagit emot ditt larm, och under förutsättning att det råder nor­mala trafik- och väderförhållande.

Kostnad

Du betalar en fast månadsavgift för larmet. Om larmklockan går förlorad eller om trygghetslarmet förstörs genom oaktsamhet debiteras du kostnaden enligt gällande taxa på sidan

Avgifter inom omsorg och hjälp/Hemtjänst och trygghetslarm.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann