Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel

Om du eller din närstående har svårt att klara av vissa saker helt på egen hand så finns det hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

 

Om du är inskriven i kommunal primärvård (hemsjukvård) är det kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut som bedömer ditt behov och förskriver hjälpmedel om det är aktuellt. Om du inte är inskriven i kommunal primärvård (hemsjukvård) kan du vända dig till valfri rehabenhet.


Mer informationhittar du under fliken hjälpmedel

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Syftet med Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) är att ge en person med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

 

Du kan få bostadsanpassning om du är ägare eller hyr en bostad för permanentbruk i din kommun och har en stadigvarande funktionsnedsättning.

 

Mer information hittar du under fliken bostadsanpassning

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann