Hjälpmedel och bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Syftet med Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) är att ge en person med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få bostadsanpassning?

Du kan få bostadsanpassning om du är ägare eller hyr en bostad för permanentbruk i din kommun och har en stadigvarande funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann