Hjälpmedel

Om du eller din närstående har svårt att klara av vissa saker helt på egen hand så finns det hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

 

Om du är inskriven i kommunal primärvård (hemsjukvård) är det kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut som bedömer ditt behov och förskriver hjälpmedel om det är aktuellt. Om du inte är inskriven i kommunal primärvård (hemsjukvård) kan du vända dig till valfri rehabenhet.

Vårdval rehabenhet, 1177.se

 

Ett hjälpmedel är en del av en vård och behandling. Det är utprovat utifrån ditt specifika behov och ska inte användas av någon annan. Att tillhandahålla hjälpmedel genom hälso- och sjukvården kallas för förskrivning av hjälpmedel.

 

När hjälpmedlet inte längre behövs ska du lämna tillbaka det där du fick det. Om du inte vet varifrån du har fått hjälpmedlet kan du ringa till din arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunen eller till hjälpmedelscentralen som kan hjälpa dig att hitta rätt ställe för återlämning.

Exempel på hjälpmedel som kan förskrivas: rullstol, rollator och toalettförhöjning.

Förskrivning

Personal inom hälso- och sjukvården gör en bedömning av din förmåga att utföra olika aktiviteter i vardagen. Bedömningen ger svar på vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan handla om rådgivning, olika former av träning, anpassning av bostaden, utprovning av hjälpmedel eller annat. Du ska ha en aktiv roll i behovsbedömningen men det är förskrivaren som ansvarar för valet av hjälpmedel.

 

Har du frågor om ditt hjälpmedel kontaktar du den som förskrivit det.

Produkter som underlättar vardagen

Det finns också många produkter att köpa i allmän handel idag som underlättar vardagen för personer både med och utan funktionsnedsättning. Några exempel på smarta produkter som du själv kan köpa på exempelvis apotek eller beställa på nätet är anpassade hushållsredskap, telefon med extra stora knappar, fjärrkontroller av olika slag samt minneshjälpmedel.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann