Munkedals kommunvapen

Meny

SFI, Svenska för invandrare

Bild från lektion i SFI undervisning på Kunskapens Hus

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, ska ge nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska samt kännedom om det svenska samhället. Efter att ha fått betyg i SFI kan du bygga på din svenska ytterligare genom att läsa kursen Svenska som andraspråk.

 

Svenska som andraspråk ger dig grundskolekompetens i svenska och är gymnasieförberedande. Den grundläggande utbildningen i Svenska för invandrare består av tre studievägar där varje studieväg innehåller två kurser:

 

 • Studieväg 1 (Kurs A, B) är tänkt för dig som är analfabet eller kortutbildad.
 • Studieväg 2 (Kurs B, C) 
 • Studieväg 3 (Kurs C, D) har en snabbare studietakt och mer avancerade mål. Det är möjligt för dig att kombinera eller integrera kurser inom SFI med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning.

Kurs A

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:

 

 • våga och kunna kommunicera muntligt i enkla vardagliga situationer och kunna tolka och använda några skriftliga budskap
 • kunna lära sig svenska på olika sätt, både i utbildning och vardagsliv
 • kunna, på ett enkelt sätt, muntligt beskriva sina egna kunskaper och erfarenheter, och känna till viktiga funktioner i närsamhället och grundläggande lagar och regler i Sverige.

Kurs B

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:

 

 • våga och kunna kommunicera muntligt och med enkel skrift i vardagliga sammanhang och i för individen relevanta yrkessituationer
 • kunna pröva och kommentera olika sätt att lära sig svenska
 • kunna beskriva sina egna kunskaper och erfarenheter och jämföra dem med intryck av liv i Sverige
 • känna till samhällsliv i Sverige och ha kunskaper om hur demokratiska värderingar tar sig uttryck i det svenska samhället.

Kurs C

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:

 

 • kunna kommunicera muntligt och skriftligt i enkla situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv
 • kunna använda olika strategier för att lära sig svenska och ha erfarenhet av att planera sitt lärande
 • kunna beskriva sina erfarenheter av språk, arbetsliv och kulturer och jämföra med olika förhållanden i Sverige
 • ha kunskaper om vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige och känna till sina rättigheter och skyldigheter.

Kurs D

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:

 

 • kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv
 • kunna använda olika strategier för att lära sig svenska och kunna planera sitt fortsatta lärande
 • kunna jämföra egna och andras erfarenheter av språk, kulturer, samhälls- och arbetsliv i Sverige och något annat land
 • ha kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar samt om normer och värderingar, rättigheter och skyldigheter.

Senast ändrad: 2017-05-12

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann

Kunskapens Hus

Gymnasium och vuxenutbildning


Adress
Kustvägen 12
455 61 Dingle


Öppettider
Måndag - Torsdag: kl. 08:00-16:00
Fredag: kl. 08:00-12:00Anette Larsson

Studie- och yrkesvägledare

 

anette.larsson@munkedal.se

0524-79 95 32

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.