Vilket stöd kan man få?

Foto på två prästkragar liggandes på en sten med ett vitt målat hjärta på

Som nyanländ kan du behöva stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen.


På integrationsenheten tar vi emot vuxna personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och som har rätt till etablering enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. På enheten jobbar vi med grundläggande initial information, vägledning, invandrarservice, samhällsguide och guidning till olika föreningar.


Vi som jobbar här är två personer med olika kompetens. En integrationsassistent och en integrationssamordnare. På enheten har vi arabisktalande personal. Vi jobbar inte med bostadsförsörjning. För bostäder hänvisar vi till den vanliga bostadsmarknaden.

Vuxna

Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för nyanlända personer som kan arbeta och är mellan 20 och 64 år.

Barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte har fyllt 20, erbjuds plats i förskola, grundskola eller gymnasium.


För barn i skolåldern, det vill säga årskurs 1–9 (från det år då barnet fyller 7 år) råder skolplikt.

Medborgarcentrum

I Munkedals Kommun finns Medborgarcentrum i kommunhuset Forum.

Där hjälper vi till med grundläggande information, vägledning till olika myndigheter och guidning till olika föreningar.


Telefontider

Tisdag - fredag kl. 10:00-15:00

Telefon: 0524-183 30

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann