Konsumentvägledning

Bild på en mörkblå pratbubbla där det med vit text står Hallå konsument. I nedre delen av bilden står telefonnumret 0771-525 525 och webbadressen hallakonsument.se. 

Munkedals Kommun har i samarbete med Uddevalla kommun konsumentrådgivning för allmänheten. Du kan även kontakta Hallå konsument.

Vart skall jag vända mig med frågor?

Ta kontakt med Konsumentvägledning i Uddevallalänk till annan webbplats för att få hjälp med förköpsrådgivning, medling i reklamationstvister, information om konsumenträtt samt information om hushållets kostnader (ej budgetrådgivning eller skuldsanering).

Hallå konsument!

Klicka på bilden högst upp på den här sidan för att komma till Hallå konsuments webbsida eller ring 0771-525 525 för att få opartisk information och vägledning så att du kan göra väl avvägda val. Det kan t ex handla om för- och efterköpssituationer eller om hållbar konsumtion.


Konsumentverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga och samordna en nationell upplysningstjänst för konsumentfrågor. Det sker i samverkan med 12 informationsansvariga myndigheter:

 • ARN
 • Boverket
 • Energimarknads-inspektionen
 • Energimyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Kemikalieinspektionen
 • Kronofogden
 • Livsmedelsverket
 • Naturvårdsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Energimarknadsbyrån
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå
 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå
 • Telekområdgivarna och kommunernas konsumentverksamhet.

Senast ändrad: 2020-05-04

Sidansvarig: Jane Sörensen