Resor, transporter och besök

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan behöva stöd för att klara av att ta dig till olika platser. Nedan kommer kort information om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, ledsagarservice, närtrafik och parkeringstillstånd. För mer information kring vad detta är och vad som kan ingå, klicka vidare i texten om du vill läsa mer om.

Färdtjänst

Färdtjänst är en form av anpassad kollektivtrafik för funktionshindrade, som bygger på samåkning och samordning av resor. Här läser du mer om färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Tillstånd till riksfärdtjänst kan beviljas person som är folkbokförd i Munkedals kommun och som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Här läser du mer om riksfärdtjänst.

Sjukresor

Att resa till och från läkarvård, sjukvårdsbehandling eller tandvård räknas som sjukresa. Här läser du mer om sjukresor.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för dig som behöver hjälp att byta mellan olika färdmedel/linjer. Det innebär att en ledsagare möter dig vid bussen eller tåget som du kommer med, och följer dig till din anslutning för vidare resa. Här läser du mer om ledsagarservice.

Närtrafik

Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort. Till exempel om det inte går bussar där du bor. Läs om närtrafik här på Västtrafiks webbsida.

Västtrafiks seniorkort

Är du 65 år eller äldre erbjuder Munkedals kommun dig Västtrafiks seniorkort kostnadsfritt. Du får information hemskickad till dig från Västtrafik. Biljetten på kortet gäller dygnet runt inom Munkedals kommun och i de kommuner som ingår i zon C på alla Västtrafiks linjer, samt vid resor med Närtrafik. Biljetten gäller inte vid resor med färdtjänst. Läs mer om och beställ seniorkortet på Västtrafiks webbsida.

Parkeringstillstånd

För att få nyttja särskilda p-platser för rörelsehindrade krävs tillstånd som utfärdats av kommunen. Här läser du mer om parkeringstillstånd.Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Inez Andersson