Färdtjänst

Vad är färdtjänst?

Färdtjänst är en form av anpassad kollektivtrafik för funktionshindrade, som bygger på samåkning och samordning av resor.


Färdtjänst skall kompensera att du till följd av ditt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst utförs med personbil eller specialfordon och kan användas under hela dygnet och alla veckodagar. Liggande transport ingår inte i färdtjänst.

Vem kan få färdtjänsttillstånd?

Du som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, kan vara berättigad till färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i kommunen som utfärdar färdtjänsttillståndet.

Hur söker du färdtjänsttillstånd?

Du kan kontakta kommunens färdtjänsthandläggare för att få en ansökningsblankett eller själv ladda ner och skriva ut ansökningsblanketten:


Ansökan om färdtjänst Pdf, 86.5 kB.
Ansökan om riksfärdtjänst Pdf, 165 kB.


Vid behov görs ett hembesök av handläggaren. Handläggaren kan även begära att du lämnar in ett läkarutlåtande som du själv bekostar.


Handläggningstiden för färdtjänstansökningar är cirka tre veckor.

Läs mer om:

Beställ din resa

Beställ via telefon

När du skall boka färdtjänst, ring Västtrafiks kund- och resetjänst: 020-91 90 90


Detta nummer gäller såväl för personbilar som specialfordon.
Om det är upptaget när du ringer, lägg inte på luren! De svarar så fort de kan. Du betalar ingenting för samtalet oavsett hur lång tid det tar.

Beställ via app

Boka din färdtjänstresa via appen Västtrafik Boka resa. Du laddar ner appen i Google Play eller App Store. Har du ombud lägger du enkelt till dem som du vill ska kunna boka dina färdtjänstresor åt dig.

Beställ via webben

Du kan även boka din färdtjänst via webbsidan: www.vasttrafik.se/bokaresa


Om du får avslag på din ansökan

Ditt beslut kan överklagas i Förvaltningsrätten. Alla överklaganden måste ske skriftligen.


Uppge varför du anser att beslutet är oriktigt och hur du vill att det ska ändras. Kom även ihåg att uppge vilken nämnd eller tjänsteman som har fattat beslutet.


Underteckna skrivelsen och uppge ditt fullständiga namn, personnummer,  postadress och telefonnummer. Överklagande ska skickas till:


Kommunstyrelsen, Munkedals Kommun

455 80 Munkedal

 

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna vara oss tillhanda inom 3 veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det det sätt du begärt.


Om något är oklart kan du vända dig till den som handlagt ditt ärende. Namnet på handläggaren återfinns på beslutsmeddelandet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Inez Andersson