Service vid färdtjänstresa

Föraren kan vid behov hjälpa dig in i och ut ur fordonet, hjälpa dig med säkerhetsbälte, samt lasta på och av transporthjälpmedel såsom rullator eller manuell rullstol.

Undantag gäller för elrullstol/permobil, där föraren inte har skyldighet att lasta på grund av säkerhetsskäl. Om du inte själv kan framföra din elrullstol/permobil, så krävs att medföljande ledsagare bistår vid i och urlastning.


Föraren kan vid behov ledsaga dig till och från port eller entrédörr i markplan. Behöver du hjälp att ledsagas till och från lägenhetsdörr eller entrédörr högre upp, kontakta din färdtjänsthandläggare för justering av ditt resetillstånd. Att bära personer, med eller utan rullstol i trappa, ingår inte i färdtjänst.


Uppehåll, till exempel som att föraren väntar medan du handlar, får ej göras vid färdtjänstresa.

Ledsagare

Om ett hjälpbehov finns i fordonet under resans gång utöver vad föraren kan ge, så kan du få ett särskilt tillstånd för medföljande ledsagare. Ledsagaren måste stiga av och på, på samma plats som den färdtjänstberättigade. En ledsagare kan inte själv vara färdtjänstberättigad. Ledsagaren medföljer utan extra kostnad.


Ledsagare beviljas endast för personer med särskilda behov under själva resan – inte för personens hjälpbehov framme på resmålet.

Medresenär

För hjälpbehov eller sällskap på resmålet kan du ta med en medresenär vid färdtjänstresor. Medresenären betalar samma egenavgift som den färdtjänstberättigade. Ange alltid vid din beställning om medresenär ska följa med.

Resmål

Beviljat färdtjänsttillstånd gäller för resor inom och mellan alla kommuner i Västra Götaland. Varje kommun räknas som en zon.

Bagage

Bagage får tas med i den utsträckning som normalt kan bäras med på buss eller tåg, motsvarande två bärkassar eller en resväska. De hjälpmedel du behöver får naturligtvis tas med, så som rullator eller rullstol.


Tala om att du har med dig hjälpmedel när du beställer din resa.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Inez Andersson